1/89 | 2007.08.05 09:15:44 | bild 11
Original image

Roskilde Ånglokstall

Idag söndagen den 5 augusti var det Öppet hus i lokstallet i Roskilde. DSB Museumstog förvarar och renoverar sina ånglok i lokstallet. Det gick att åka ångloksdraget tåg från Köpenhamn till Roskilde där man sedan bytade till rälsbuss för att komma till lokstallet. Ångtåget fortsatte till Hvalsö för dom som hellre ville besöka Spårvägsmuseet Skjoldenäsholm. Lokstallet innehöll ett flertal ånglok i olika stadier av renovering samt en hel del maskiner för att kunna utföra arbetet. En mycket trevlig plats för teknikintresserade i allmänhet och för ångloksintresserade i synnerhet. Tack för en trevlig dag !
DSB Museumstog: http://www.museumstog.dk

Bilden: Ångloket Pr 908 på Köpenhamn H med följande vagnar  B 2000, Cc 1132, Cd 1210, Bu 3703, Ax 393, Ac 42, Da 5005, Gs 41985, sist i tåget går motorvagnen Mo 1846.

JAlbum 7.0